O nas

Energetska agencija za Podravje (Energap) na podlagi znanj in izkušenj ter z inovativnim razmišljanjem uvaja učinkovito rabo energije (URE), obnovljive vire energije (OVE) in trajnostno mobilnost v lokalno in regijsko okolje.

Skrbi za trajnostni energetski razvoj občin zgornjega Podravja. Energap koordinira in usmerja izvajanje Lokalnega energetskega koncepta (LEK), s katerim želimo v Mariboru in okoliških občinah doseči visoko energetsko učinkovitost, visoko izrabo obnovljivih virov energije (OVE) in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Preko različnih nalog in projektov v različnih sektorjih zmanjšujemo rabo energije in stroške zanjo, povečujemo energetsko neodvisnost z zmanjševanjem rabe fosilnih goriv in uporabo OVE. Z dobrim energetskih gospodarjenjem znižujemo stroške obratovanja in vzdrževanja sistemov, z zniževanjem emisij ogljikovega dioksida in drugih nevarnih snovi pozitivno vplivamo na okolje.

 

Energap je bila ustanovljena v mesecu juniju 2006 s strani Mestne občine Maribor (MOM), v okviru programa »Intelligent Energy Europe«, ki je spodbujala ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij v celotnem EU prostoru in je v 12 letnem obdobju prešla fazo razvoja v znanju, izkušnjah in obsegu svojega delovanja. Razvili smo se v uspešno agencijo, ki danes zaposluje 9 ljudi, deluje na področju Mestne občine Maribor in občin zgornjega Podravja ter je prepoznana tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Smo regionalni center za načrtovanje in izvajanje energetskih projektov ter strokovnjaki za pridobivanje finančnih sredstev za investicije in za izvajanje energetskega pogodbeništva.

 

Glavne naloge agencije so:

  • V skladu s sklepi Mestnega sveta MOM je agencija imenovana za energetskega upravljavca v MOM in koordinatorja izvajanja Konvencije županov (Covenant of Mayor).
  • Občinam pomagamo pri izvajanju zakonodajnih nalog in pri načrtovanju energetskega razvoja na način, da lahko sledijo tako okoljskim ciljem kot finančnim prihrankom in da postaja to del njihovega uspešnega gospodarskega razvoja.
  • Podjetjem svetujemo in pomagamo pri uvajanju gospodarjenja z energijo, pri izvajanju energetskih pregledov in uvajanju energetskih standardov ter svetujemo pri nabavi energije.
  • Imamo javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic.
  • Veliko časa namenjamo tudi področju trajnostne mobilnosti. Občinam in podjetjem svetujemo kako racionalizirati službena in zasebna potovanja na način, da se porabi kar najmanj energije in denarja ter da se znižajo emisije škodljivih snovi in CO₂.
  • Redno izvajamo promocijske, informativno - izobraževalne aktivnosti o trajnostni energiji, razne dogodke, obveščanja in svetovanja za občane ter jim pomagamo pri pridobivanju nepovratnih sredstev s strani Eko sklada.
  • Zaradi povezav z mednarodnimi partnerji predstavljamo tudi most v države EU. Sodelujemo z več kot 100 organizacijami v EU, ki delujejo na področju trajnostne energije.
  • Aktivni smo v Konzorciju slovenskih energetskih agencij (KLEAS) in sodelujemo v bilateralnem sporazumu energetskih agencij Slovenije in Hrvaške.
  •  V začetku leta 2015 je agencija postala članica združenja Fedarene (Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje).
OSNOVNI PODATKI

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE
Zavod za trajnostno rabo energije
SMETANOVA ULICA 31
SI-2000 MARIBOR
SLOVENIJA

Telefon: + 386 (02) 234 23 60
Fax: + 386 (02) 234 23 61

E- naslov: info@energap.si
Spletna stran: www.energap.si

Skrajšano ime: Energap
Identifikacijska številka: SI31306543
Matična številka: 2213222

Delovni čas: od ponedeljka do petka med 7.30 in 15.30 uro
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 8.00 in 13.00 uro

Ustanovitelj: Mestna občina Maribor

Datum ustanovitve: 8. junij 2006

Direktorica: dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž.

VIZIJA

S kvalitetnim delom, trudom in inovativnostjo smo utrdili našo prepoznavnost tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Sledimo cilju, da bi nam to uspevalo tudi v bodoče in da bi skupaj s strokovnjaki še naprej ustvarjali učinkovito energetsko strategijo in postavljali temelje za njeno izvajanje v Podravju.