Resolve

Evropski projekt Resolve

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe.

Interreg so programi, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Program, ki pokriva celotno EU v obdobju 2014-2020 nudi pomoč regijam in lokalnim skupnostim v Evropi pri pripravi in izvajanju boljših strategij in s tem boljših priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj o strategijah in praksah.

Program financira projekte v okviru štirih prednostnih osi: Raziskave in inovacije, Konkurenčnost srednjih in malih podjetij, Nizkoogljično gospodarstvo in Okolje in učinkovita raba virov.

Program si z ustvarjanjem priložnosti in izmenjavo izkušenj prizadeva, da bi vlaganja partnerjev vodila do trajnostnih rešitev za ljudi in prostor.

RESOLVE (trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga, ljudi in storitev). V okviru projekta je 8 regij in mest v Evropi združilo moči, da izmenja znanja in izkušnje za zmanjšanje negativnih učinkov prevoza blaga in ljudi v mestih in regijah in izboljšanje dostopnosti območij za ljudi in blago, kakor tudi povezovanje med lokalno skupnostjo in gospodarskim sektorjem. V okviru projekta RESOLVE sodelujejo partnerji: vodilni partner mesto Roermond (Nizozemska), mesto Reggio Emilia (IT), Transport za širše območje Manchestra (UK), Mestna občina Maribor (SI), Regija Kronoberg (SE), mesto Almada (PT), mesto Varšava (PL), Regija Moravska – Šlezija (CZ). Univerza Erasmus iz Rotterdama sodeluje kot partner, ki svetuje in vodi mesta in regije skozi aktivnosti medregionalnega izobraževanja.

Partnerji projekta RESOLVE bodo promovirali prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga in ljudi ter izboljšali dialog z deležniki v mestih v okviru delovnih skupin ter pripravili regionalne akcijske načrte za izboljšanje prometnih strategij.

Projekt RESOLVE, ki ga financira program Evropske komisije INTERREG EUROPE se je pričel izvajati v mesecu aprilu 2016 in bo trajal 3 leta. Nato bo sledilo obdobje dveh let spremljanja aktivnosti.

Več si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Maribor - Projektna pisarna